LedenVergadering (22/04/2018)

Deelnemers: alle leden
Datum: 22/04/2018 | 14:00 – 16:00
Locatie: Groenhoven 650, Amsterdam ZuidOost

Agenda

1). Opening 13:00 – 13:01 SU
2). Ingekomen/ uitgaande stukken
Vergunningen (+toeliching)
13:01 – 13:05 BU/ SU
3). Backlog/ Openstaande acties 13:05 – 13:15 SU
4). Kas controle 2017 (Henry/ Clyde) 13:15 – 13:25 SU
5). Begroting 2018 13:25 – 13:45 FA/SU
6). Commissie leden (huidige samenstelling) 13:45 – 13:55 SU
7). Gunning verkooprechten 2018 (veld verkoop) 13:55 – 14:00 SU/ FA
8). Aanpassingen in huishoudelijke reglement 2018 (concept) 14:00 – 14:10 SU
9). Aanpassingen in Wedstrijd reglement 2018 (concept) 14:10 – 14:20 SU
10). 1-daagse Toernooi ZuidOost (voorstel) 14:20 – 14:30 SU
11). Competitie 2018 (voorstel) 14:30 – 14:40 SU
12). Benoeming Ere-leden (voorstel) 14:40 – 14:45 SU
14). W.T.T.K.
– Info om WebSite te verreiken (Links, Sponsors, etc.)
– Schoonhouden vogelveld (Hendrik)
– Issue Aliem opgelost
– Samenwerking met Ned. Verenigingen (Faizel)
14:45 – 14:50 Allen
13). Rondvraag einde 15:15 Allen

Het Dagelijks Bestuur,
Suniel, Faizel en Burney

Reacties zijn gesloten.