Organisatie

Kamer van Koophandel
Vogel Vereniging RingMasters Amsterdam is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 40535174

Bankgegevens
Rekeningnummer: NL31INGB0000566136

Contributie 2020
Verzoek aan alle leden om het contributie bedrag (€40,- per jaar) zoveel als mogelijk via de bank over te boeken t.n.v. Ringmasters, o.v.v. contributie 2020

Conform het huisreglement dient contributie voor 01 mei van elk jaar te zijn voldaan. Bij niet tijdig voldoen, treed artikel 6, lid 1 van het huisreglement in werking en zal er een boete worden opgelegd van € 5,00 boven op het contributiebedrag.

Reacties zijn gesloten.