Activiteiten

Seizoen 2020

CORONA Update

15/06/2020
VVR heeft toestemming gekregen om gebruik te maken van het veld ten behoeve van trainingsdoeleinden, onder de volgende voorwaarden:
1. Gepaste afstand houden (1,5m)
2. Maximaal 30 personen op het veld
Er mogen nog geen zangwedstrijden worden georganiseerd, omdat we daarvoor een “klein-evenementen” vergunning van gemeente Amsterdam nodig hebben. Deze is aangevraagd en in behandeling.

Mei 2020
Het Dagelijks Bestuur (DB) van VVR adviseert u niet naar het veld te gaan en/of activiteiten te ontplooien met uw vrienden en/of vogels op het vogelveld, daar wij nog geen toestemming (vergunning) hebben en het “Corona advies” van de Rijksoverheid nog van kracht is.
Op de achtergrond is het DB druk bezig, met betrokken instanties, te zoeken naar passende mogelijkheden cq oplossingen om onze sport uit te kunnen oefenen. Tot er geen positief nieuws is, adviseert het DB, elk individu zich te houden aan de regels van de Rijksoverheid en Gemeente Amsterdam.

Het overtreden van de regels zijn voor eigen risico. De vereniging zal u niet ondersteunen/ bijstaan indien u een boete opgelegd krijgt.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/groepsvorming-en-samenscholingsverbod

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/veelgestelde-vragen-corona-ondernemers/evenementen/

Reacties zijn gesloten.